Tamui child text 10 2.5

 

เสวนาและประชุมเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง
26 กุมภาพันธ์ 256ณ ณ สถาบันปวงฯ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 MG 6438      MG 6363

 

วิจัยจาวบ้าน "ป่าชุมชนต.ขุนควรกับการรับมือโลกร้อน"

11 พย.61 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

tbr pong 1    tbr pong 4

 

งานปลูกป่าที่พระธาตุแจ้โว
6 พย. 61 ที่ ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

reforest 1    reforest 16

 

เสวนาและประชุมเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง
18 ส.ค. 61 ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

P8180112    IMG 4842

ing woman network 2018

 

งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "อาหารและคุณค่าจากป่าแม่ปืม"

17 ส.ค. 61 ณ สถาบันปวงผญาพยาว อ.เมือง จ.พะเยา

P8170244    IMG 8712

 

latest book report

 โปสเตอร์ "เครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำที่ใช้ในป่าชุ่มน้ำและบริเวณโดยรอบ ของหมู่บ้านทุ่งงิ้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย"

poster fishing gears in TungNgio

 

รายงาน "เครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำที่ใช้ในป่าชุ่มน้ำและบริเวณโดยรอบ ของหมู่บ้านทุ่งงิ้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย"

 report fishing gears in TungNgio

 

หนังสือ การจัดการป่ากับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชนตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

book khunkoun forest n climate change

 

หนังสือ "พืชอาหารจากป่าแม่ปืม"

 book meapeum forest

 

รายงานการวิจัยจาวบ้านเรื่อง

พืชอาหารจากป่าแม่ปืม

report maepeum forest

 

รายงาน

ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับไกแม่น้ำโขง และผลกระทบจากการพัฒนา

report kai hadkhai

โปสเตอร์ "ไก สาหร่ายแม่น้ำโขง"

Poster Kai

 

รายงาน

"การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขงและประมงพื้นบ้านหมู่บ้านแจมป๋อง จากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนบนในประเทศจีน"

report jampong ecosystem impact

 

รายงาน 

"การให้ความหมายและการจัดการพื้นที่ชายแดนของรัฐและชาวบ้าน กรณีจุดผ่อนปรนและกาดนัดบ้านแจมป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย"

report jampong market

 

รายงาน
เกษตรริมโขง : ความรู้ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านห้วยเม็ง และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในจีน

report riverbank garden huimeng cover

 

งานวิจัยไทบ้านเรื่อง
“ระบบนิเวศบุ่งแม่น้ำโขงกับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน ที่หมู่บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี”

report mekong boong cover

 

แผนที่ระบบนิเวศ "บุ่ง" แม่น้ำโขง ที่บ้านสำโรง

poster map of bung in sumrong

 

หนังสือ "แม่ญิงลุ่มน้ำอิง"

book ing woman

 

หนังสือ "ทำไมเราจึงไม่ควรระเบิดแก่งแม่น้ำโขง"

book mekong rapid

 

หนังสือ "สถานะความมั่นคงทางอาหารของชุมชนริมโขง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงกรณีศึกษาบ้านตามมุย ตำบลตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี"

book tamui foodsecurity

 

รายงานการศึกษาเรื่องไกกับชุมชนบ้านหัวเวียง

report kai

 

 

mekong future1

สนับสนุนเรา

บริจาคเงินทุน

  • ชื่อบัญชี: สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง 
  • เลขบัญชี:  511-2-181018
  • ออมทรัพย์  กสิกรไทย สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ 

MORE >>

taibaan media

 "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media)

        "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media) พัฒนาแนวคิดมาจากงานวิจัยไทบ้าน (Taibaan Research) มันเป็นการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น ซึ่งมีชาวบ้านเป็น ”เจ้าของ” สื่อซึ่งเนื้อหาเกิดจากการร่วมกันคิดและสื่อสารออกมาโดยชุมชนบนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำการผลิตเอง แต่อาจมีผู้ช่วยทำหน้าที่เป็นกระบวนกรและนักเทคนิคในการถ่ายทำและตัดต่อ “สื่อไทบ้าน” มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 1) การสื่อสารและเชื่อมโยงของคนภายใน ระหว่างท้องถิ่น และกับคนภายนอก 2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  MORE >

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  49/4 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  49/4 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ผลิตและส่งเสริมการใช้ เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง"

“produce and promote local knowledge and tools for the sustainable management of Mekong riverine ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up