ประชุมเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำอิง

26 พ.ย. 2565 ที่บ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

Mekong Ing women networking 2022

IMG 5375 re crop

 

IMG 5380  IMG 5321  IMG 5326

 

IMG 5338  IMG 5346  IMG 5349

 

IMG 5357  IMG 5359  IMG 5364

 

  IMG 5378  183703

 

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up