vdo logo mk food

เก็บไกไปเอาะ

 

เคี่ยวปลาแดก

 

เจี๋ยวไก

 

เอ๊าะหลามปลาแข้

 

แกงเห็ดซาง

 

ลาบหดปลากดใส่ปลาแข้

ต้มปลาแม่น้ำโขง (ปลานางแดงและปลากด)
ลาบปลาตอง" อาหารเด็ดจากบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ

 

"อ่อมหอยทรายแม่น้ำโขง"

 

"เจี๋ยวไก" (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)  “海藻の炒め物” (メコン川の水草カレー)

 

เกล็ดปลาเอินทอดกรอบ : แซบเมนูโขง กับ MCI

 

ลาบปลาแม่น้ำโขง : แซบเมนูโขง กับ MCI

 

ก้อยปลาแม่น้ำโขงใส่มดแดง : แซบเมนูโขง กับ MCI

 

ปลาโขงลวกจิ้ม : แซบเมนูโขง กับ MCI

taibaan media

 "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media)

        "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media) พัฒนาแนวคิดมาจากงานวิจัยไทบ้าน (Taibaan Research) มันเป็นการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น ซึ่งมีชาวบ้านเป็น ”เจ้าของ” สื่อซึ่งเนื้อหาเกิดจากการร่วมกันคิดและสื่อสารออกมาโดยชุมชนบนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำการผลิตเอง แต่อาจมีผู้ช่วยทำหน้าที่เป็นกระบวนกรและนักเทคนิคในการถ่ายทำและตัดต่อ “สื่อไทบ้าน” มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 1) การสื่อสารและเชื่อมโยงของคนภายใน ระหว่างท้องถิ่น และกับคนภายนอก 2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  MORE >

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up