สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง

78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

Mekong Community Institute Association

78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

 

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    &     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FB:   FaceBook.com/mekongcom

คลิกดูแผนที่สำนักงาน 

พิกัดที่ตั้งสำนักงาน  18.76276, 98.94323

 

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up