การประชุมและสัมมนาเรื่อง
การเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำโขง
26 ก.พ. 66 ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย


การพูดคุยแลกเปลี่ยนของแม่ญิงลุ่มน้ำโขง น้ำอิง และน้ำกกตอนต้น กว่า 100 คน ที่มาจาก 1) เครือข่ายแม่ญิงพะเยา 2) เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง 3) กลุ่มแม่ญิงบ้านเชียงแสนน้อย 4) กลุ่มแม่ญิงบ้านหาดบ้าย-หาดทรายทอง 5) กลุ่มแม่ญิงบ้านปากอิงใต้ 6) กลุ่มแม่ญิงบ้านแจมป๋อง 7) กลุ่มแม่ญิงบ้านห้วยลึก 8) เครือข่ายสตรีชนเผ่าลุ่มน้ำกกตอนบน อ.ท่าตอน 9) สภาแม่ญิ๋งเจียง(เชียง)ของ 10) Pact Thailand   พร้อมด้วยการร่วมพูดคุยผ่านออนไลน์ของผู้หญิงจากเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) และ รศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ ม.อุบลราชธานี

IMG 5844 crop re

IMG 3621 crop re  IMG 5882 re  IMG 5885 re  IMG 5888 re

IMG 5892 crop re  IMG 5903 crop re  IMG 6284 re

IMG 6286  IMG 6295  IMG 6298

IMG 6301  IMG 6307 crop re  IMG 6312

 IMG 6313  IMG 6321

IMG 6319 crop

   

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up