"อาหารจากแม่น้ำโขง"

งานวิจัยไทบ้านภายใต้โครงการแม่ญิงลุ่มน้ำโขง-ภาคเหนือ

 

อาหารจากแม่น้ำโขง(สูตรลาวหลวงพระบาง) บ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย "วัฒนธรรมอาหารคือสายสัมพันธ์ของคนกับแม่น้ำโขง" 1. ส้มไข่ปลาทรงเครื่อง 2. ปลาบ้วง 3. เคี่ยวปลาแดก 4. เอาะปลาแดกใส่ไข่ 5. ลาบเหนียวปลาแม่น้ำโขง 6. ต้มแจ่วปลา 7. แกงหน่อแช่ใส่ปลา (หน่อไม้ดองแบบวันเดียว) 8. ปลาแดกลาว

IMG 3490 re  IMG 3603 re  P9240061 re P9240074 re  P9240083 re  P9240092 re  P9240096 re  qMG 3585 re  s09  s3  s7  s9  s19

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up