งานวิจัยจาวบ้าน (ไทบ้าน) เรื่อง “แม่ญิงกับทรัพยากรลุ่มน้ำโขง”

24 กพ. 65 สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ลงเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มแม่ญิงบ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำโขง-ภาคเหนือ”

P2240019

P2240072

IMG 1711

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up