งานวิจัยจาวบ้าน (ไทบ้าน) เรื่อง “แม่ญิงกับทรัพยากรลุ่มน้ำโขง”

24 กพ. 65 สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ลงเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มแม่ญิงบ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำโขง-ภาคเหนือ”

P2240019

P2240072

IMG 1711

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  49/4 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  49/4 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ผลิตและส่งเสริมการใช้ เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง"

“produce and promote local knowledge and tools for the sustainable management of Mekong riverine ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up