เสวนาและประชุมเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง

26 กุมภาพันธ์ 256ณ ณ สถาบันปวงฯ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 • _MG_6164
 • _MG_6173
 • _MG_6175
 • _MG_6210
 • _MG_6286
 • _MG_6327
 • _MG_6363
 • _MG_6420
 • _MG_6438
 • _MG_6441
 • _MG_6457
 • _MG_6458
 • _MG_6477
 • _MG_6484
 • _MG_6495
 • _MG_6533
 • _MG_6549
 • _MG_6566
 • _MG_6567
 • _MG_6591

 

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up