วิจัยจาวบ้าน "ป่าชุมชนต.ขุนควรกับการรับมือโลกร้อน"

11 พย.61 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

          การวิจัยจาวบ้านเรื่อง "การรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กรณีการจัดการป่าชุมชนของชาวบ้านตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา"  โดย เครือข่ายชาวบ้านตำบลขุนควร เครือข่ายแม่ญิงพะเยา เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง และสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  สนับสนุนโดยสถานทูตแคนนาดาประจำประเทศไทย

 • tbr-pong-1
 • tbr-pong-10
 • tbr-pong-11
 • tbr-pong-12
 • tbr-pong-13
 • tbr-pong-2
 • tbr-pong-3
 • tbr-pong-4
 • tbr-pong-5
 • tbr-pong-6
 • tbr-pong-7
 • tbr-pong-8
 • tbr-pong-9
 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  49/4 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  49/4 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ผลิตและส่งเสริมการใช้ เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง"

“produce and promote local knowledge and tools for the sustainable management of Mekong riverine ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up