วิจัยจาวบ้าน "ป่าชุมชนต.ขุนควรกับการรับมือโลกร้อน"

11 พย.61 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

          การวิจัยจาวบ้านเรื่อง "การรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กรณีการจัดการป่าชุมชนของชาวบ้านตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา"  โดย เครือข่ายชาวบ้านตำบลขุนควร เครือข่ายแม่ญิงพะเยา เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง และสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  สนับสนุนโดยสถานทูตแคนนาดาประจำประเทศไทย

 • tbr-pong-1
 • tbr-pong-10
 • tbr-pong-11
 • tbr-pong-12
 • tbr-pong-13
 • tbr-pong-2
 • tbr-pong-3
 • tbr-pong-4
 • tbr-pong-5
 • tbr-pong-6
 • tbr-pong-7
 • tbr-pong-8
 • tbr-pong-9
 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up