งานปลูกป่าที่พระธาตุแจ้โว

6 พย. 61 ที่ ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

โดยเครือข่ายแม่ญิงพะเยา อบต.คือเวียง เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง ชาวบ้าน และสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง

สนับสนุนโดยสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

 • reforest-1
 • reforest-10
 • reforest-11
 • reforest-12
 • reforest-13
 • reforest-14
 • reforest-15
 • reforest-16
 • reforest-17
 • reforest-18
 • reforest-2
 • reforest-3
 • reforest-4
 • reforest-5
 • reforest-6
 • reforest-7
 • reforest-8
 • reforest-9
 

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  49/4 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  49/4 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ผลิตและส่งเสริมการใช้ เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง"

“produce and promote local knowledge and tools for the sustainable management of Mekong riverine ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up