งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "อาหารและคุณค่าจากป่าแม่ปืม"

17 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันปวงผญาพยาว อ.เมือง จ.พะเยา

book meapeum forest

 

 • IMG_8693
 • IMG_8712
 • IMG_8728
 • IMG_8745
 • IMG_8766
 • P8170214
 • P8170218
 • P8170227
 • P8170236
 • P8170244
 • P8170253
 • P8170259
 • P8170280
 • P8170281

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up