เสวนาและประชุมเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง

17-18 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 

 • IMG_4842
 • P8180001
 • P8180060
 • P8180071
 • P8180082
 • P8180089
 • P8180105
 • P8180112
 • P8180116
 • P8180119
 • P8180129
 • ing-woman-seminar2018

 

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  49/4 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  49/4 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ผลิตและส่งเสริมการใช้ เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง"

“produce and promote local knowledge and tools for the sustainable management of Mekong riverine ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up