เสวนาและประชุมเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง

17-18 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 

 • IMG_4842
 • P8180001
 • P8180060
 • P8180071
 • P8180082
 • P8180089
 • P8180105
 • P8180112
 • P8180116
 • P8180119
 • P8180129
 • ing-woman-seminar2018

 

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up