รวมภาพสไลด์

แม่น้ำโขง

Mekong Ing women networking 2022

Mekong food 5x2

Mekong Kai 2023

Hadbai women n kai Jan2023

Hadbai woman

voices of MK women

kai Jampong

mekong network

mekong rapid

MK peace walk1

MK peace walk2

MK peace walk3

our mekong dying

mekong school

P6090496

 

 ชุมชน

center

taibaan media

CCA

IMG 1315

IMG 2068

 

แม่น้ำอิง

ing woman network 2018

ing peacewalk15

 

เยาวชน

mekong-youth-forum.jpg

14march2018 tamui

mekong future1

Tamui child

children day15

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up