ผ้าป่าอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านดอนกุ่ม สปป.ลาว

14 ม.ค. 61 ณ บ้านดอนกุ่ม สปป.ลาว

  • IMG_3120-re
  • IMG_3123-re
  • IMG_3126-re
  • IMG_3131-re
  • IMG_3132-re
  • IMG_3137-re
  • IMG_3144-re
  • IMG_3149-re
  • IMG_3158-re
  • IMG_3159-re
 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up