งานวันเด็กสองฝั่งโขง ครั้งที่ 7 "มิตรภาพสองฝั่งโขง" 

13 ม.ค. 61 ณ บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ 

 • 1-IMG_2882-re
 • 2-DSC04818-re
 • 2-IMG_2994-re
 • 3-IMG_2976-re
 • 4-DSC04815-re
 • 4-DSC04840-re
 • 4-DSC04853-re
 • 4-DSC04856-re
 • 4-DSC04998-re
 • 4-IMG_2980
 • 5-DSC04910-re
 • 5-DSC05004-re
 • 5-IMG_3012-re
 • 5-IMG_3026-re
 • 5-IMG_3048-re
 • 5-IMG_3089-re
 • 6-DSC04806-re
 • 6-DSC04846-re
 • 6-DSC04861-re
 • 6-DSC04881-re
 • 6-DSC04900-re
 • 7-DSC04821-re
 • 7-DSC04886-re
 • 7-DSC04925-re
 • 7-DSC04958-re
 • 7-DSC04963-re
 • 7-DSC04969-re
 • 7-IMG_3067-re
 • 7-IMG_3090-re
 • DSC05009-re
 • DSC05013-re
 • DSC05036-re
 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up